COVID-19: Richtlijnen voor onze wedstrijden

Click hier voor de COVID-19 startpagina.

Inleiding

Hieronder kan de de richtlijnen vinden die wij volgen voor onze thuiswedstrijden in de Sporthal van Bertem. Deze komen overeen met wat Basketbal Vlaanderen aangeeft, maar daar bovenop hebben we aantal specifieke richtlijnen geformuleerd voor onze club:

Wanneer je naar onze sporthal komt, zul je daar handige fiches vinden met daarop de voornaamste richtlijnen per doelgroep.

Specifieke richtlijnen Dynamo Bertem

Daarbovenop hebben we volgende specifieke richtlijnen voor onze club. Deze hebben voorrang op de algemene reichtlijnen van Basketbal Vlaanderen hieronder:

 • Voor de bezoekers wordt het publiek beperkt tot max. 12 personen, naast de spelers en stafleden (max. 16 personen). 
  • Update 23 oktober 2020: Het aantal supporters bij wedstrijden wordt beperkt tot 1 gezinslid per speler (-12 jarige supporters niet meegerekend).
 • Coaches dragen een mondmasker tijdens het coachen in Bertem (1,5 meter afstand kan niet gegarandeerd worden).
 • De spelers wordt gevraagd om in wedstrijduitrusting aan te komen. Kleedkamers zullen niet ter beschikking gesteld worden voor het omkleden voor aanvang van de wedstrijd. (intern: we kunnen kleedkamer 3 openen bij noodzaak).
 • Na de wedstrijd zijn de douches enkel ter beschikking voor ploegen vanaf U14 en ouder. U8, U10, U12 douchen thuis.
 • De douches dienen gereinigd en ontsmet te worden door de ploeg die deze het laatst heeft gebruikt (we doen dus beroep op onze bezoekers om hun eigen kleedkamer te ontsmetten)
 • Er is een registratiesysteem voor je aanwezigheid in de zaal (via een QR code of rechstreeks via de mobiele website m.dynamobertem.be)
 • De thuisploeg staat in voor het ontsmetten van de ballen, de banken en de stoelen voor wisselspelers na de wedstrijd.
 • De stoelen voor de supporters worden klaargezet met hier en daar een plaats tussen. De toeschouwers zijn zelf verantwoordelijk om de stoelen in hun bubbels te zetten en daartussen de nodige afstand te bewaren.
 • Thuissupporters en bezoekers zijn gescheiden in de zaal en in de cafetaria. Dit zal aangegeven worden door affiches + plint in de zaal.
 • De plaatsen aan de wedstrijdtafel zullen van elkaar gescheiden zijn door plexiglas
 

Algemene richtlijnen Basketbal Vlaanderen

Situatie 20 augustus 2020 

 
Basketbal, zowel binnen als buiten, is toegelaten op voorwaarde dat: 
 
 • de sport in georganiseerd verband plaatsvindt; 
 • de sport in groepen van maximaal 50 personen plaatsvindt; 
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is; 
 • je je handen voor het sporten wast of ontsmet; 
 • het gemeenschappelijke sportmateriaal (= de bal) voor en na het sporten wordt gereinigd; 
 • je de veiligheidsprotocollen volgt; 
 • het maximaal aantal aanwezigen gerespecteerd wordt  
 • je bij sportlessen een registratielijst bijhoudt gedurende 14 dagen (naam, e-mailadres, telefoonnummer)
Richtlijnen maximumaantallen: 
 
Vanaf 20 augustus: maximum 200 personen binnen, maximum 400 personen buiten mits het volgen van de veiligheidsprotocollen. Andere aantallen kunnen toegestaan worden door het lokaal gemeentebestuur vanaf 1 september. De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk wedstrijden zonder publiek te laten doorgaan. 
 
De veiligheidsvoorschriften blijven noodzakelijk, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 
 • gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 • vertrek meteen naar huis indien er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen; 
 • houd waar mogelijk 1,5 meter afstand; onlangs werd het licht op groen gezet voor sporten met contact, maar probeer daarbuiten het fysiek contact te vermijden 
 • was je handen met water en zeep, juist voor en meteen na het sporten.
 

Richtlijnen voor clubs 

 
Om onze clubs op weg te helpen, formuleren we een aantal tips om basketbal ook in deze moeilijke tijd op een sociaal veilige en verantwoorde manier te spelen. 
 

Algemeen 

 • stel corona-coördinatoren aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is. Hij/zij kan spelers en supporters er attent op maken om de te respecteren veiligheidsmaatregelen op te volgen. De corona-coördinator zal een geel hesje dragen.
 • hang de posters met instructies, die Basketbal Vlaanderen aanlevert, op goed zichtbare plaatsen uit; 
 • communiceer de regels van je sportaccommodaties met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen 
 • vul de enquête in omtrent de maatregelen in de sportaccommodaties van jouw club. De informatie van alle clubs wordt gepubliceerd op www.basketbal.vlaanderen zodat elk team de wedstrijd(verplaatsing) kan voorbereiden. 
 • Hou bij alle trainingen en wedstrijden een aanwezigheidslijst bij waarin je naam, e-mailadres en telefoonnummer van de aanwezigen noteert. Dit in functie van contactonderzoek. Ook voor supporters is dit nodig. 
 

Sportaccommodatie 

 • voorzie in of maak afspraken met de exploitant of eigenaar van de infrastructuur over markeringen om officials, vrijwilligers, supporters en sporters te wijzen op de voorschriften inzake social distance, het maximaal aantal personen voor ruimtes zoals kleedkamers en kantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer; 
 • zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (looproute naar kleedkamers, terrein, kantine, toiletten, tribunes enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen behouden; 
 • zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep, alcoholgel en voldoende papieren handdoekjes); 
 • maak met de beheerder of exploitant van de infrastructuur afspraken over het gebruik en de hygiëne van toiletten; 
 • maak handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens zeer regelmatig schoon; 
 • zorg voor voldoende natuurlijke ventilatie door het regelmatig openen van deuren en vensters, NIET via airconditioning; 
 

Wedstrijden: spelers 

 • teams komen een minimale tijd voor het aanvangsuur aan in de infrastructuur; 
 • alle aanwezige personen dragen mondbescherming; enkel tijdens de opwarming en de wedstrijd kunnen de spelers, coach en officials hiervan afwijken; 
 • trek je sportkledij thuis al aan om drukte in de kleedkamers te vermijden; 
 • spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contacten tussen de wisselende teams wordt vermeden; 
 • de opwarmtijd wordt tot een minimum beperkt, zodat het contact tussen verschillende teams bij wissel van de wedstrijden maximaal beperkt blijft; 
  • Een opwarmingstijd van minstens 20min. blijft aangeraden 
 • bij de opwarming worden maximaal 3 ballen per team gebruikt; 
 • elke speler voorziet in een eigen gepersonaliseerde en gevulde drinkfles tijdens de wedstrijd en ruimt eigen afval op. Gebruik alvast geen gemeenschappelijke flessen. 
 • geen onnodig fysiek contact tussen spelers (handshakes b.v.), scheidsrechters en tafelofficials. 
 • Spelers gaan na de wedstrijd meteen richting hun toegewezen kleedkamer; 
 
BELANGRIJK: spelers (of ouders) staan in voor het wassen van hun eigen wedstrijduitrusting 
TIP: vervang het handen schudden na de wedstrijd door een kort applaus naar de tegenpartij, scheidsrechters en tafelofficials. 
 
 • kleedkamers en douches kunnen opengesteld worden mits opvolging van volgende adviezen: 
  • voorzie – indien mogelijk – aparte kleedkamers voor de scheidsrechters of een grote kleedkamer 
  • maak met de beheerder of exploitant van de infrastructuur afspraken over hygiëne in de kleedkamers bij wisseling van de teams (geen twee teams in dezelfde kleedkamer, reiniging bij wissel van kleedkamers) 
  • draag voetslippers in de kleedkamers en de douches
  • de aanwezigheidstijd in de kleedkamers en de douches wordt maximaal beperkt 
 
Zolang de coronaperiode duurt, worden de clubs geadviseerd niet te voorzien in het vrijwillige aanbod van belegde broodjes/boterhammen na de wedstrijd.
BELANGRIJK: gelieve voor de scheidsrechters wél een lichte maaltijd te voorzien na de wedstrijd 
 

Wedstrijden: toeschouwers 

 • voor toeschouwers gelden maximum aantallen(max. 200 supporters indoor, max. 400 supporters outdoor – tenzij goedkeuring gemeentebestuur andere maxima oplegt).
Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten; 
BELANGRIJK: Ten einde de thuisspelende clubs in de mogelijkheid te stellen de noodzakelijke voorzieningen te laten treffen, zullen de toeschouwers van de bezoekende teams in eerste instantie beperkt worden tot max. 12 personen, naast de spelers en staf leden (max. 16 personen). 
Afhankelijk van de zaalcapaciteit en in onderling overleg kunnen de clubs VOORAFGAAND aan de wedstrijden tot andere afspraken komen. Basketbal Vlaanderen wordt op de hoogte gebracht via competitie@basketbal.vlaanderen
 • op de zit- of staantribunes worden de voorschriften van de exploitant of eigenaar van de infrastructuur nauwkeurig opgevolgd (social distance, beperking van het aantal plaatsen). Een gezin kan een bubbel vormen en samen zitten; 
 • Supporters van het thuis- en uitteam worden in de mate van het mogelijke van elkaar gescheiden; 
 • alle aanwezige personen dragen een mondbescherming; 
 • in geval er sprake is van meerdere terreinen in een accommodatie is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar, zowel in de zaal, de kleedkamers en douches of in de kantine. 
 • supporters betreden het terrein niet om spelers/coach te begroeten 
 • Hou een aanwezigheidslijst bij van alle supporters 

Wedstrijden: Coach

 • Vermijd als trainer/coach of supporter roepen of schreeuwen;
 • De trainer/coach behoudt in de mate van het mogelijke 1,5m afstand tot het terrein, indien niet mogelijk wordt een mondmasker gedragen; 
 • Geen onnodig fysiek contact tussen spelers (vb handshakes,…)
 

Wedstrijden: scheidsrechters & tafelofficials 

 • officials en clubs beschikken via Basketbal Vlaanderen over elektronisch handfluitjes. We vragen aan de scheidsrechters om enkel deze fluitjes te gebruiken; 
 • wedstrijd- en verplaatsingsvergoedingen kunnen via een betaalapp (Payconiq of andere bankapp) betaald worden; cash geld zoveel mogelijk te mijden;
 • scheidsrechters houden hun pregame bij voorkeur in open lucht of in een grote ruimte (bv. naast het wedstrijdterrein), niet in de kleedkamer. Draag je mondmasker als je de afstandsregels niet kan respecteren. 
 • Vermijd (hand)contact met de officials en materialen die de officials gebruiken. 
TIP voor scheidsrechters: neem je eigen stylus mee om de tablet te bedienen waar het digitaal wedstrijdformulier op bijgehouden wordt. Ontsmet je handen voor en na het gebruik van de tablet of laptop. 
 • tafelofficials worden door plexiglas van elkaar afgeschermd OF houden 1,5m afstand OF dragen mondbescherming aan tafel. Indien niet mogelijk kan de thuisclub alle taken op zich nemen; 
 • aan de wedstrijdtafel worden handgel, alcoholspray en doekjes voorzien, te gebruiken door officials, spelers en tafelofficials; ballen, spelersbanken, coach stoel, tafel, tafelmateriaal en vervangingsstoelen worden voor en na elke wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf 
 • de stoelen voor vervangers staan op 1,5 meter van de wedstrijdtafel; 
 • vul zo veel mogelijk het digitaal wedstrijdformulier op voorhand in; 
 • PC/tablet, 24 sec. en klok worden voor en na de wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf; bij gebruik van een tablet wordt een eigen stylus aangeraden 
 • indien er met pen en papieren wedstrijdblad wordt gewerkt, voorziet iedereen in zijn/haar eigen pen. Indien niet mogelijk wordt de pen ontsmet;