Inschrijvingsformulier nieuw lid

ManVrouw
Geslacht?
Ben je momenteel ingeschreven bij een basketbalclub?

Gegevens Ouders:


- De aansluiting bij Dynamo Bertem is onderworpen aan de reglementering van de Vlaamse Basketballiga (VBL) of de Sportfederatie, consulteerbaar op de respectievelijke websites;

- Uw persoonsgegevens worden door Dynamo Bertem opgenomen in een bestand zodat wij u als lid van onze vereniging kunnen registreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen en informeren. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u recht op inzage en correctie van de door Dynamo Bertem bewaarde informatie. 

- De communicatie ivm wedstrijden en andere informatie gebeurt standaard via email. Gelieve dus minstens 1 email adres in te vullen in de velden hierboven.

Wanneer u op de knop <<Indienen>> drukt worden de gegevens verstuurd naar Stefaan Erven, voorzitter van Dynamo Bertem. 

Daarna zal zo snel mogelijk met jullie contact worden opgenomen. 

Met heel veel dank voor jullie interesse en

met sportieve groeten,

De voorzitter,

Stefaan Erven